Зарежда Събития
На 17.06.2020 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчици акад. Петър Попиванов и проф. дмн Анжела Славова на тема:

НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО ФИЗИКА ЗА 2019 г.

АБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2020 г.

Секция “Диференциални уравнения и математическа физика”
Go to Top