Зарежда Събития

На 16 май 2023 г., от 14:00 часа, в зала 278 на ИМИ и онлайн на адрес https://meet.jit.si/IMI-SofTIS

ще се проведе поредната сбирка на семинара на секция СофТИС.

Доклад на тема

Уеб достъпност на публичните сайтове в България: състояние и тенденции

ще изнесе ас. д-р Негослав Събев.

Поканват се всички заинтересовани,

Go to Top