Зарежда Събития

На 18 март 2021 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ” в системата Zoom.

Доклад на тема

Апроксимация на параметрични модели за растеж и еволюция на тумори по метода на редуцирания базис

ще изнесе доц. Петър Рашков.

Абстракт: Ще направя кратко въведение в метода на редуцирания базис (МРБ) за намиране на приближени решения на параметрични ЧДУ, дискретизирани по метода на крайните елементи. Ще бъдат представени два класически подхода за построението на базиса: правилно ортогонално разлагане (POD) и алчен алгоритъм. За да бъде използван пълноценно, алчният алгоритъм трябва да бъде придружен от оценка на грешката на апроксимация на численото решение с решението по МРБ. Направен е теоретичен анализ върху апостериорната оценка на грешката за две параметрични параболични задачи, които описват а) модел за растеж на мозъчен тумор (Murray 2003) и б) модел за фенотипна еволюция в структурирана клетъчна популация (Chisholm et al 2015; Magal & Webb 2000). Дискретната задача е интегрирана по времето с IMEX схема от първи ред. Получените теоретични резултати дават основата за числени експерименти за построение на редуциран базис за тези модели, както е вече направено за някои други параболични задачи (Grepl & Patera 2005; Haasdonk, Ohlberger & Rozza 2008).

Това изследване е подкрепено от Фонд „Научни изследвания“ по Националната научна програма „Петър Берон и НИЕ“ на МОН с договор № КП-06-ДБ-5.
——————————

IMI BAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: семинар на секция ММЧА
Time: Mar 18, 2021 14:00 Sofia

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86427551368?pwd=bEtvamh2Rm8yakZCYXJzZXpwTWMwZz09А

Meeting ID: 864 2755 1368
Passcode: 347055

Go to Top