Зарежда Събития

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция

“Математическо моделиране и числен анализ”

ще се състои на 26.11.2018 г. от 14:00 часа в зала 503 на Института по математика и информатика.

 Доклад на тема

Greedy Low-Rank Approximation with Tucker Tensors

 ще изнесе Clemens Hofreither, Johannes Kepler University Linz.

Go to Top