Зарежда Събития

Поредната сбирка на семинара на секция

Математическо моделиране и числен анализ

ще се състои на 03.10.2022 г., понеделник, от 14:00 часа в зала 403 на Института по математика и информатика.

Доклад на тема:

Математическо моделиране и компютърни симулации на задачи от физиката на джозефсоновите контакти

ще изнесе д-р Стефани Панайотова, Пловдивски университет.

Go to Top