Зарежда Събития

Семинар
МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА

На 28.11.2017 г. от 16:00 часа в аудитория “Джон Атанасов” на ВТУ ще се проведе поредната сбирка на семинара, организиран от секция МОИ и Факултет “Математика и информатика” – ВТУ.

Ще бъдат изнесени два доклада на следните теми:

Oblivious Transfer in Hamming distance computation

и

Simplest Oblivious Transfer Protocol in Python

съответно от Любомир Филипов, ВТУ, и Александра Стоянова, Университет “Гоце Делчев”, Щип.

Поканват се всички желаещи.

Go to Top