Зарежда Събития

Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ – БАН,

Ви кани на поредната сбирка на семинара си, на която

Grigory Kabatiansky,
Skolkovo Institute of Science and Technology
,

ще изнесе доклад на тема:

On combinatorics of tracing traitors codes. 

Резюме. Tracing traitors codes were invented by Chor, Fiat and Naor 25 years ago. Later these codes were renamed as IPP-codes (codes with the identifiable parent property). It is an interesting combinatorial object related to separating codes, cover-free family of sets and error-correcting codes also. I’ll discuss some known results as well as open problems.

Семинарът ще се проведе на 17 септември 2019 г. от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ-БАН.

Go to Top