Зарежда Събития

Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ – БАН,

Ви кани на поредната сбирка на семинара си, на която

Мария Пашинска,
секция МОИ, ИМИ-БАН,

ще изнесе доклад на тема:

Алгоритмична реализация на AES. 

Семинарът ще се проведе на 16 януари 2020 г. от 14:00 часа в ИМИ – Велико Търново.

Go to Top