Зарежда Събития

Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ – БАН,

Ви кани на поредната сбирка на семинара си, на която

Gyula Katona,
MTA Renyi Institute, Budapest, Hungary,

ще изнесе доклад на тема:

The domination number of the graph defined by two levels of the n-cube. 

Резюме

Семинарът ще се проведе на 11 октомври 2019 г. от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ-БАН.

Go to Top