Зарежда Събития

На 1 февруари 2022 (вторник) от 14.00 ще се дистанционно заседание на общия семинар на секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика”.

Доклад на тема:

Използване на фрактална размерност при обучението на невронни мрежи

ще изнесе д-р Калин Стоянов.

Абстракт: Процесът на обучение на невронните мрежи (НМ), при дадена структура на НМ, по същество е оптимизация на стойностите на теглата, асоциирани с връзките между отделните неврони. Това е рекурсивен процес при който се търси минимум на една композитна функция. По време на този процес, елементите на избрана матрица ма теглата W, асоциирана например с първия скрит слой, се доближават до фрактална структура. Използвайки фракталната размерност (Hausdorff-Besicovitch) на W, ние правим опит за превантивен контрол на броя на епохите Е. Стойността на Е е един от основните и ресурсоемки параметри на обучението на НМ. Освен това разглеждаме зависимостта  между дълбочината (свързана с опасността от прекомерно обучение – overfitting) на НМ (брой неврони, брой скрити слоеве) и фракталната размерност на W.

Join Zoom meeting:
https://us02web.zoom.us/j/84576157296?pwd=bkhjOVU2NHZzR2N2MEl3dGxnYzZXUT09

Meeting ID: 845 7615 7296
Passcode: 242781

Go to Top