Зарежда Събития
Във вторник, 14.03.2023 г., от 14:00 часа в зала 403 ще състои поредната сбирка на семинара на
Международния център за математически науки.
Доклад на тема:

Non-Archimedean Uniformization and its application

ще изнесе д-р Jiachang Xu (ИМИ-БАН).
Go to Top