Зарежда Събития

На 7 юли (сряда) 2021, от 14 часа, в заседателната зала на ИМИ-БАН на II етаж (и on-line в Zoom) ще се проведе Семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”, на който доц. Венелин Тодоров ще изнесе встъпителна лекция на тема: “Иновативни стохастични подходи за моделиране на сложни системи”.

Резюме:

Много научни и инженерни приложения се основават на решаването на многомерни интеграли, интегрални уравнения и системи от линейни алгебрични уравнения. Времето за изчисляване на задачи от голяма размерност или за намиране на решения в реално време, може да бъде ограничено и това прави използването на много от установените алгоритми нецелесъобразно. Алгоритмите Монте Карло дават статистическа оценка на неизвестната величина, чрез използването на случайни величини, чието математическо очакване съвпада с търсеното решение. Ще бъдат представени високоефективни методи Монте Карло и квази Монте Карло за решаване на многомерни интеграли, интегрални уравнения и линейни системи, и ще бъде направено сравнение със съществуващите подходи. Ще бъдат дадени различни приложения, свързани с екологичната безопасност, изкуствен интелект, финанси, както и при анализ на чувствителност на модел на далечен пренос на замърсители във въздуха с важно значение за устойчивото земеделие и биоикономиката.

 От 15 ч. в заседателната зала на ИМИ-БАН ще се проведе дискусия по темата.

IMI BAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85866963452?pwd=eENsbm9HM0pTbTNEN2d4Nm04SjNEZz09

Meeting ID: 858 6696 3452
Passcode: 032466

 

Go to Top