Зарежда Събития

Семинарът на секция “Математическо моделиране и числен анализ” ще продължи своята работа.

Дата: 28.11.2023 г., 14:00 ч.

Място: Заседателната зала на ИМИ – БАН

Тема: Приложение на математически и статистически модели и методи в областта на мониторинга на горите и земеделските земи с използване на данни от дистанционни изследвания

Докладчици: Проф. д-р Лъчезар Филчев,
гл. ас. д-р Десислава Ганева,
гл. ас. д-р Илина Каменова и
гл. ас. д-р Златомир Димитров
от ИКИТ-БАН

Резюме: Темата изследва как да се използват математически и статистически модели и методи за мониторинг на горите и земеделските земи с данни от  дистанционни изследвания. Тя цели да се подобри управлението на екосистемите  и хранителната сигурност чрез оценка на рисковете и възможностите, свързани с тези области. Тя има много приложения в областта на картографията, биометрията, агрономията и природозащитата.

Go to Top