Зарежда Събития

Поредната сбирка на семинара на секция

Математическо моделиране и числен анализ

ще се състои на 28.11.2022 г., понеделник, от 14:00 часа в зала 403 на Института по математика и информатика.

Доклад на тема:

Числено решаване на двумерното стационарно парадигматично уравнение на Бусинеск

ще изнесе
Красимир Ангелов, в който ще представи резултати от дисертационния си труд.

 

Go to Top