Зарежда Събития

На 11.11.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. ще се проведе дистанционна сбирка на семинара по “Изследване на операциите”.

Доклад на тема:

Оценяване на параметрични модели и тестване на параметрични хипотези за многомерни посоки

ще изнесе Павлина Румчева.

Семинарът ще се проведе посредством платформата Zoom и всеки желаещ може да се присъедини чрез следния линк:
https://us02web.zoom.us/j/89206392495?pwd=RGdxY0RYZWp3NGpXNzFpdDFOQnJmUT09

Topic: Семинар на секция ИОВС
Time: Nov 11, 2020 14:00 Sofia
Meeting ID: 892 0639 2495
Passcode: 671052

Поканват се всички интересуващи се.

Абстракт: Представяме сферично проектираният многомерен линеен модел за многомерни посоки и показваме как оценката на максималната вероятност за параметрите му се изчислява итеративно. Показваме също как моделът може да бъде оценен, когато съдържа случайни параметри. Дискутираме как тестването на хипотези за параметрите на разпределението на посоките може да се направи също чрез принципа на максимална вероятност. Представяме тест на хипотезата за равенство на средните посоки при условието, че концентрацията е еднаква. С теоретични резултати и компютърни симулации показваме, че нашият тест е по-добър от другите тестове. С примери от практиката демонстрираме приложението на нашите методи.

 

Go to Top