Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Поредната сбирка на семинара

Дидактическо моделиране

ще се проведе на 02.12.2019 г. от 14:30 ч в Зала 278.

Доклад на тема

Третият проблем на Хилберт и преподаването на геометрия

ще изнесе проф. Кирил Банков.

Анотация. По време на втория математически конгрес, проведен в Париж през 1900 г., Давид Хилберт представя 23 нерешени от математиците проблема. От тези проблеми само един, третият, е свързан с преподаване на математиката. В доклада се разглеждат предпоставките да се стигне до формулировката на третия проблем на Хилберт, неговото решение и как това се отразява върху преподаването на геометрията – по-специално приликата и разликата между теоретичното изучаване на лица и обеми.

Ръководител на семинара – проф. Борислав Лазаров