Зарежда Събития

Поредната сбирка на семинара

Дидактическо моделиране

ще се проведе на 20.11.2023 г. от 14:30 ч. в зала 278 на ИМИ.

Доклад на тема

Точкуване на задачи и използване на скàли при стандартизирани оценявания

ще изнесe

проф. Кирил Банков.

Go to Top