Зарежда Събития

Поредната сбирка на семинара

Дидактическо моделиране

ще се проведе на 18.10.2021 г. от 14:30 ч. присъствено в зала 278 и дистанционно по връзката https://meet.jit.si/DidMod.

Доклад на тема

Оценка на добавената стойност на българските училища

ще изнесат
проф. Кирил Банков, Весела Стоименова и Димитър Атанасов.

Go to Top