Зарежда Събития

Семинар “Дигитална култура” на секция Математическа лингвистика

Дата: 08.01.2018

Лектор: Детелин Лучев, Институт по математика и информатика, БАН

Публична лекция: Технологични аспекти и услуги в цифрови библиотеки с културно-историческо съдържание.
Лекцията представя научни резултати и разработки, насочени към търсене на решения и изграждане на модели, методи и средства за по-добро използване, изследване и предоставяне на съдържание в цифрови системи с културно-историческо съдържание.
Място: Институт по математика и информатика, БАН, ул., Акад. Г. Бончев, бл. 8, стая 278
Час: 13:30
Go to Top