Зарежда Събития

Семинар “Дигитална култура” на секция Математическа лингвистика

Дата: 18.10.2018

Лектор: Нектариос Мамуцис

Тема на доклада: Дизайн, внедряване и използване на e-Shadow за формално и не-формално обучение.

Място: Институт по математика и информатика, БАН, ул., Акад. Г. Бончев, бл. 8, стая 278

Час: 13:00

Go to Top