Зарежда Събития

На 13 януари 2023 г. (петък) от 13:00 часа ще се проведе дистанционно заседание на семинара по „Алгебра и логика”.

Доклад на тема:

Отчет за работата по докторантурата на Димитър Добрев на тема “Изкуствен интелект – дефиниция, реализация и последствия”

ще изнесе Димитър Добрев.

Абстракт. В основата на дисертацията са езиците за описание на светове. Тези езици описват класове от функции като изчислимите функции и някои разширения на този клас. При помощта на език за описание на светове дефинираме ИИ и създаваме програма, която твърдим, че удовлетворява тази дефиниция. Тази програма е чисто теоретична, защото тя е толкова неефективна, че на практика е неизползваема. Изказваме предположението, че с подходящ език за описание на светове може да се направи ефективна програма, която да удовлетвори дефиницията на ИИ и описваме един такъв език. В края на дисертацията се разглеждат някои философски въпроси свързани с последствията от създаването на ИИ. Например задаваме въпроса „Трябва ли технологията ИИ да бъде общодостъпна?“. Отговорът, който даваме, е, че това е опасна технология и не трябва да се разпространява неконтролирано.

 

Семинарът ще се проведе посредством платформата Zoom и всеки желаещ може да се присъедини като последва линка:

https://us02web.zoom.us/j/85137375021?pwd=RE5QczdFTE1xL1R6MnI2b1lkcGczQT09

Topic: Онлайн семинар на секция “Алгебра и логика”
Time: Jan 13, 2023 01:00 PM Sofia
Meeting ID: 851 3737 5021
Passcode: 035647

От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН
http://www.math.bas.bg/algebra/seminarAiL/
============================== =====================

Go to Top