Зарежда Събития

На 9 декември 2022 г. (петък) ще се проведе дистанционно заседание на семинара по „Алгебра и логика”, на което ще бъдат изнесени два доклада.

От 13:00 до 14:00 часа доклад на тема:

AdS/CFT съответствие, Метрополис-Хастингс алгортъм и GAN невронни мрежи

ще изнесе Веселин Филев.

Абстракт. Ще докладвам за скорошна публикация по конструира-нето на D0/D4 пространство-време. Ще дискутирам значението на това изследване в AdS/CFT съответствието и симулирането на матричния модел на Беркуз-Дъглас. Във втората част на доклада ще дискутирам алгоритъма на Метрополис-Хастингс и ще докладвам възможни приложения на GAN невронни мрежи в симулацията на трудни в изчислително отношение матрични модели.

От 14:00 до 14:45 часа доклад на тема:

Hitchin base: Seiberg-Witten differentials and their derivatives

ще изнесе Петър Далаков (АУБ и ИМИ-БАН).

Абстракт. We consider a variation of Hodge structures of weight 1 and a Seiberg-Witten differential on the Hitchin base and discuss an explicit formula its Gauss-Manin derivative.

 

Семинарът ще се проведе посредством платформата Zoom и всеки желаещ може да се присъедини като последва линка:

https://us02web.zoom.us/j/85137375021?pwd=RE5QczdFTE1xL1R6MnI2b1lkcGczQT09

Topic: Онлайн семинар на секция “Алгебра и логика”
Time: Dec 09, 2022 01:00 PM Sofia
Meeting ID: 851 3737 5021
Passcode: 035647

От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН
http://www.math.bas.bg/algebra/seminarAiL/
============================== =====================

Go to Top