Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 7 май 2021 г. (петък) от 13:00 часа ще се проведе дистанционно заседание на семинара “Алгебра и логика”.

Доклад на тема

Върху степента на зависимост между две събития

ще изнесе Валентин Илиев.

Резюме. Дефинира се степен на зависимост между две събития А и В във вероятностно пространство чрез ентропията на Болцман-Шенън на вероятностно разпределение получено от тези събития и зависещо от един параметър, който се мени във затворен интервал I. Важният частен случай на вероятностно пространство, в което всички елементарни събития са равно вероятностни, мотивира тази дефиниция. Функцията на ентропия има глобален максимум точно когато събитията А и В са независими. Тази функция достига минимум в левият край на интервала I, точно когато А е подмножество на допълнението на В или допълнението на В е подмножество на А (максимална отрицателна зависимост). Тази функция достига минимум в десния край на интервала I, точно когато А е подмножество на В или В е подмножество на А (максимална положителна зависимост).

Семинарът ще се проведе посредством платформата Zoom и всеки желаещ може да се присъедини като последва линка:

https://us02web.zoom.us/j/85137375021?pwd=RE5QczdFTE1xL1R6MnI2b1lkcGczQT09 

Topic: Онлайн семинар на секция “Алгебра и логика”
Time: May 07, 2021 01:00 PM Sofia
Meeting ID: 851 3737 5021
Passcode: 035647

 

От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН
http://www.math.bas.bg/algebra/seminarAiL/
============================== =====================