Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Следващото заседание на семинара “Алгебра и логика” ще се проведе на 15 ноември 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН.

Доклад на тема

ТЕОРИЯ ОТ ПЪРВИ РЕД ЗА ЕВКЛИДОВАТА РАВНИНА, БАЗИРАНА НА ПРАВИ КАТО ЕДИНСТВЕНО ПЪРВИЧНО ПОНЯТИЕ

ще изнесе Татяна ИВАНОВА.

Поканват се всички желаещи.

От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН

Резюме. The paper [1] gives qualitative spatial reasoning in Euclidean plane based solely on lines. The relations of parallelism and convergence between lines are considered. In this presentation I consider a continuation of [1] by adding a new predicate – perpendicularity. I introduce a first-order theory of lines in Euclidean plane with predicates parallelism, convergence and perpendicularity. The logic is complete with respect to the Euclidean plane, ω – categorical and not categorical in every uncountable cardinality. The membership problem of the logic is PSPACE-complete.

The proof that the membership problem of the logic is PSPACE-complete is a joint work with Prof. Tinko Tinchev. 

[1] Balbiani, P. and Tinchev, T., Line-Based Affine Reasoning in Euclidean Plane, Journal of Applied Logic, vol. 5 (2007), no. 3, pp. 421–434.