Зарежда Събития

На 1 декември 2023 г. (петък) от 13:00 часа ще се проведе хибридно заседание (присъствено в зала 578 на ИМИ-БАН и онлайн чрез платформата zoom) на семинара по „Алгебра и логика”.

Доклад на тема:

Characterization of Ideals of Q-algebras Related to its G-part

ще изнесе

доц. Йорг Копиц, ИМИ – БАН.

Абстракт. In this presentation, we study the \(G\)-part of \(Q\)-algebras \(X\), i.e. the set \(G(X)=\{x\in X:0x=x\}\). We show that \(G(X)\) is an abelian group, whenever \(G(X)\) is an ideal and characterize all \(Q\)-algebras \(X\) such that \(G(X)\) is an ideal of \(X\). Moreover, we show that, up to isomorphism, there is only one \(Q\)-algebra \(X\) with \(G(X)=X\), which is only possible if \(|X|=2^{k}\) (\(k\in \mathbb{N}\)).

Линк към Zoom-стаята на семинара:
https://us02web.zoom.us/j/85137375021?pwd=RE5QczdFTE1xL1R6MnI2b1lkcGczQT09

От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН
http://www.math.bas.bg/algebra/seminarAiL/
============================== =====================
Go to Top