Зарежда Събития

На 5 май 2023 г. (петък) от 13:00 часа ще се проведе встъпителна академична лекция на

проф. Йорг Копиц

на тема:

Algebraic Properties of Transformation Semigroups

Абстракт. Each semigroup is isomorphic to a semigroup of transformations on a suitable set (Cayley Theorem for semigroups). If we know generating sets of minimal size (rank) of a finitely generating semigroup then we have important information about the algebraic structure of the semigroup itself. For not finitely generated semigroups, we consider relative generating sets of minimal size modulo a given subset of the semigroup (relative rank). We determine the (relative) rank of several semigroups of transformations. These semigroups were already considered by other authors.

By the study of congruences on a semigroup, we obtain further important information about the structure of a given semigroup, which are related to its ideals. We discuss the congruence lattice of an infinite transformation semigroup as well of the maximal nilpotent subsemigroups of the Catalan Monoid.

Семинарът ще се проведе посредством платформата Zoom и всеки желаещ може да се присъедини като последва линка:

https://us02web.zoom.us/j/85137375021?pwd=RE5QczdFTE1xL1R6MnI2b1lkcGczQT09

Topic: Онлайн семинар на секция “Алгебра и логика”
Time: May 05, 2023 01:00 PM Sofia
Meeting ID: 851 3737 5021
Passcode: 035647

От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН
http://www.math.bas.bg/algebra/seminarAiL/
============================== =====================

Go to Top