Зарежда Събития

 

Поредната сбирка на семинара на секция ДУМФ

 ще се проведе на 08.12.2021г. от 14 ч. 

Докторантът към същата секция Павел Стойнов ще изнесе доклад на тема

Приложение на клетъчни невронни мрежи за изследване на частни диференциални уравнения, възникващи във финансовата математика

Резюме на доклада: “Клетъчните невронни мрежи и сродните им мрежови техники са ефективно средство за приближено решаване на диференциални уравнения и системи от уравнения и днес с успех се прилагат в изчислителни модели, възникващи във финансовата математика.
Работата разглежда някои модели във финансовата математика, свързани с преход от стохастични процеси и стохастични диференциални уравнения към частни диференциални и интегро-диференциални уравнения.
Представени са и клетъчните невронни мрежи, като едно от направленията на развитие на изкуствения интелект, както и приложението на клетъчни невронни мрежи за приближено решаване на частни диференциални уравнения в контекста на изследваните финансови модели.”

Докладът на Павел Стойнов е част от процедурата за отчисляването му от доктурантура.

Поради традиционно сложната епидемиологична обстановка, сбирката ще бъде проведена дистанционно чрез платформата Зуум на следния адрес:

Topic: Семинар на скеция ДУМФ, предзащита на Павел Стойнов
Time: Dec 8, 2021 14:00 Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/ 83656346265?pwd= N090ellyalI5MmRCRlVEdVBSNmp0dz 09

Meeting ID: 836 5634 6265
Passcode: 954750

Go to Top