Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Проф. Владимир Герджиков ще изнесе курс лекции за докторанти по прости алгебри на Ли.  Курсът е одобрен от Центъра по обучение на БАН. Подробности за съдържанието на курса има в приложените файлове.

Първата лекция ще се състои на 9 март, петък от 16.00 часа в зала 478 на Института по математика и информатика на БАН.

Заинтересованите лица се умоляват да изпратят имейл на адрес vgerdjikov@gmail.com или  vgerdjikov@math.bas.bg.