Зарежда Събития
На 22 март (петък) от 11 часа в зала 503 на ИМИ-БАН ще се проведе предзащита на проекта на дисертация на
Димитър Димитров Добрев
на тема
Изкуствен интелект — дефиниция, реализация и последствия
за получаване на научната степен “доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5 Математика, научна специалност “Математическа логика”.
Проектът на дисертацията е на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и онлайн на следните адреси:
https://dobrev.com/AI/Dobrev_PhD_v3.pdf  (основен текст)
https://dobrev.com/AI/Dobrev_PhD_abstract.pdf  (автореферат на английски език).
Предзащитата ще се предава и по ZOOM на следния линк:
https://us02web.zoom.us/j/85137375021?pwd=RE5QczdFTE1xL1R6MnI2b1lkcGczQT09
Поканват се всички желаещи да присъстват.
От секция “Алгебра и логика” на ИМИ-БАН
Go to Top