Зарежда Събития

Пета международна научна конференция

Иновативно STEM образование (STEMedu-2023)

03 – 06 април 2023, Велико Търново, България

Традиционен фокус на събитието е дигиталната достъпност като теория и практика, както и образователни технологии и платформи за споделяне на знание.

Конференцията ще се излъчва на живо на адрес: https://meet.jit.si/STEMEDU-2023 и ще включва следните сесии:

 • Иновативни образователни технологии,
 • От STEM през STEAM към STREAM среди и обучение,
 • Съвременни методи и технологии в кардиологията,
 • Иновативни технологии в образованието. Е- learning,
 • Технологии за дигитална достъпност за хора със специални потребности,
 • Роботизирани технологии, модели и методи,
 • Компютърни симулации, защита и сигурност.

В рамките на конференцията ще се проведат следните придружаващи събития:

 • Трети информационен семинар AB3: Технологии за достъпност за хора със специални потребности,
 • Четвърти информационен семинар Cardio4: Изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни,
 • Семинар за учители „Технологии за STEAM образование“,
 • Изложение с демонстрации: „STEAM среди и технологии“,
 • два специализирани курса: „Достъпност за хора със специални потребности“ и „Иновативни технологии, методи и видео-алгоритми за обучение на медицински специалисти”,
 • кръгла маса „Симулация на горски пожари в България”.

Изпратените и успешно рецензирани пълни текстове на докладите ще бъдат публикувани в конферентен сборник до септември 2023.

Основен организатор е Институтът по математика и информатика – БАН, със съдействието на Института по роботика – БАН, Технически университет – Габрово, Регионален академичен център – Велико Търново, Медицински университет – Варна, филиал Велико Търново, Съюз на математиците в България.

ЗА КОНТАКТ: stemedu.eu@gmail.com
УЕБСАЙТ: stemedu.eu

https://meet.jit.si/STEMEDU-2023

Go to Top