Зарежда Събития
Годишната отчетна  сесия на секция „Математическо моделиране и числен анализ“
ще се проведе на 12.12.2022 от 9:30 в зала 403 на ИМИ.
Програма
9:30-9:50 Камен Иванов, The problem for Downward Continuation.

9:50-10:10 Илия Илиев, Гранични цикли в осцилатор на Релей-Лиенар.
10:10-10:30 Евгения Попова, Regularity radius for matrices with rank-one interval parameters.
10:30-10:45 Кафе-пауза
10:45-11:05 Мая Минчева, Delay stability of reaction networks.
11:05-11:25 Петър Рашков,  Задача за оптимално бързо действие в епидемичен модел на векторно-предавана болест с ограничения на управлението.
11:25-11:45 Милен Борисов, Светослав Марков, The Exponential Decay and Outbreak Functions: Analysis and Numerical Simulation.
11:45-12:00 Пауза
12:00-12:20 Иван Бажлеков, Generalized fractional bioreaction model and numerical approach.
12:20-12:40 Михаил Кръстанов, On the Euler equation.

12:40-13:00 Станислав Харизанов,  Efficient Quadratic Programming via square-root-matrix approximation.

Go to Top