Зарежда Събития

Отчетната научна сесия

на секция “Алгебра и логика” за 2019 г.

ще се проведе на 20 декември 2019 г. от 10 часа

в зала 578 на ИМИ – БАН.

ПРОГРАМА

От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН
http://www.math.bas.bg/algebra/seminarAiL/

Go to Top