Зарежда Събития

На 9 април 2019 г. (вторник) от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ – БАН ще се проведе съвместно заседание на общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” и семинара на секция “Алгебра и логика”.
Доклад на тема:

Градуирани алгебри, алгебрични функции, планарни дървета и елиптични интеграли

ще изнесе Веселин Дренски, ИМИ-БАН.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. В доклада се тръгва от проблема как да мерим колко голяма е една безкрайномерна алгебра. Оказва се, че този проблем не се отнася само до алгебрата. Той е свързан с интересни въпроси от теория на графите (броене на графи с дадени свойства), математическия анализ (например теорията на алгебричните и трансцендентните функции). Дори съвсем неочаквано се появяват елиптични интеграли.

 

Go to Top