Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” ще се проведе на 19 февруари 2019 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ.
Доклад на тема:

Проблем за равносъставеност при многостени и алгебрични многообразия

ще изнесе Петър Петров, ИМИ-БАН.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. Първата част на тази лекция включва формулировката на третия проблем на Хилберт, идеята на решението на Ден и някои по-нови резултати. След формулиране на проблема за многообразия и близки до него проблеми, ще  направим обзор на резултатите, получени до момента, и ще обсъдим случая на торични многообразия..

 

Go to Top