Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Поредното заседание на Общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” ще се проведе на 30 октомври 2018 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ.
Доклад на тема:

Проблем на Наш в пространствата от дъги

ще изнесе Петър Петров, ИМИ-БАН.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. След кратко въведение в пространствата от дъги и джетове на едно алгебрично многообразие с примери, ще дискутирам теоремата на Наш и ще формулирам проблема на Наш. Ще се спра накратко на основните резултати,  включително контрапримерите в размерност 4 и размерност 3. След като бъде формулиран проблема на Наш за двойки,  ще обясня идеята на решението му за двойки торични многообразия, и като следствие ще бъде получен положителен отговор на проблема на Наш за устойчиво торични многообразия.