Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” ще се проведе на 26 ноември 2019 г. от 13:00 часа в зала 478 на ИМИ.
Доклад на тема:

Топологичен анализ на данни (TDA)

ще изнесе Петър Петров, Институт по математика и информатика.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. Този доклад дава въведение в идеите на топологичния анализ на данни и присъстващите хомологии. Изложението ще бъде достъпно в основната си част както за математици, така и за биолози, предпочитайки геометрични и интуитивни обяснения, отколкото формални доказателства. Ще бъдат демонстрирани типични примери.

 

Go to Top