Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” ще се проведе
на 14 декември 2021 г. от 13:00 часа чрез Zoom.
Доклад на тема:

Въведение в хомологичната огледална симетрия на проективни равнини с тегла над комплексните числа

ще изнесе Марин Генов.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. Ще въведем основните понятия и резултати водещи до формулировката на хомологичната огледална симетрия в случая на проективните равнини с тегла над комплексните числа.

Join Zoom link:

https://miami.zoom.us/j/93060507383?pwd=Y2MremVpcmJrdkRiN3N3QVVZZC9HQT09

Meeting ID: 930 6050 7383
Passcode: 825839

 

Go to Top