Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” ще се проведе
на 2 май 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ – БАН.
Доклад на тема:

Въведение в спектрална теория на графите 3

ще изнесе Петър Петров, Институт по математика и информатика – БАН.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. Тази лекция ще съдържа спектрален подход към визуализацията и дзета функции на Ихара за прости графи. Както и преди, ударението ще бъде върху възможни приложения и формалните доказателства ще бъдат изложени накратко или въобще пропуснати. Ще се предполагат съвсем базисни познания по линейна алгебра и аналитични функции.

 

Go to Top