Зарежда Събития

Общо събрание на учените в ИМИ

Съгласно т. 4.2  и §1. на Заключителните разпоредби от
Правилника за дейността на ИМИ-БАН
на 11.06.2024 г (вторник) от 11:30 часа, онлайн в Zoom-сесия

ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИМИ при следния дневен ред:

1. Приемане самоотвода на проф. дмн П. Бойваленков от списъка с избраните от ОСУ-ИМИ представители на ИМИ в IX-то ОС на БАН и утвърждаване на окончателния списък.
2. Разни.

Поканата за ZOOM-сесията е изпратена в имейл до членовете на Общото събрание на учените в ИМИ (задължени да присъстват).
Желаещите да наблюдават събранието ще могат да го направят в зала 055, етаж -1 на ИМИ-БАН.
Председател на ОСУ в ИМИ:
проф. д-р Е. Попова
Go to Top