Зарежда Събития

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при Българска академия на науките
на 3 април 2023 г. (понеделник) от 13.00 часа
в зала 055 на ИМИ-БАН
се насрочва заседание на
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ В ИМИ

Дневен ред:

1. Приемане на листа от кандидати участващи в избор за допълване НС на ИМИ.

2. Определяне на процедура за провеждане на избор за допълване на НС на ИМИ.

3. Разни.

Членовете на ОСУ в ИМИ са задължени да присъстват на събранието.

Go to Top