Зарежда Събития

Националният семинар по Теория на кодирането “Професор Стефан Додунеков” за 2017 г. ще се проведе от 30 ноември до 3 декември в хотел „Дива” в с. Чифлика, община Троян. Научната програма на семинара ще се проведе на 1 и 2 декември и включва доклади (до 20 минути), представяния на дисертации (до 40 минути) и дискусии. За участие в научната програма моля изпратете заглавие и кратък абстракт (до 10 реда) на Петър Бойваленков peter@math.bas.bg до 23.11.2017 г. Семинарът е и отчетна сесия на секция Математически основи на информатиката към ИМИ-БАН. Таксата за правоучастие е 40 лв (с включен ДДС) и може да се внесе по банков път в ИМИ-БАН или да се плати в брой на място.

За настаняване на участниците в семинара в хотел „Дива” за семинара са договорени преференциални цени. Моля, изпратете заявка за вида настаняване, който желаете, на Стела Железова stela@math.bas.bg до 25.10.2017 г.

 

Стела Железова, Петър Бойваленков
за Организационния комитет
на Националния семинар по теория на кодирането “Професор Стефан Додунеков”

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top