Зарежда Събития

Поредната сбирка на

Националния семинар по стохастика

ще се проведе на 26 април 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН.

Доклад на тема

Върху две задачи и резултати, които според Колмогоров са сред най-изненадващите

ще изнесе

Йордан М. Стоянов (ИМИ – БАН, Shandong University, China).

Абстракт: По време на ЕСС (Будапеща, септ. 1972), на въпрос към Колмогоров, кои резултати от Теория на вероятностите той счита за най-изненадващи и не-интуитивни, той отговори: има ги, и то много, сред тях са теоремата на Плакет и теоремата на Скитович (Скитович-Дармоа). В този доклад аз ще разкажа всички подробности. Задачата на Плакет е: Избирате, върху правата, независимо една от друга, две случайни точки, Х и Y, с едно и също разпределение F. За кое разпределение F, разстоянието между Х и Y е максимално? Отговорът е удивителен. Ще разкажа за оригиналното доказателство на Плакет, някои други, а също и мое непубликувано доказателство. Теоремата на Скитович е за характеризация на нормалното разпределение чрез независимост на две линейни форми. И тук историята е богата и пълна с изненади. Ще спомена и за въпрос, поставен на C.R. Rao, при краткото му посещение в София, есента на 1970 г. Въпросът е все още открит. Ще споделя с участниците в Семинара и редица други уникални факти за Колмогоров и неговото влияние върху развитието на математиката в България.

Go to Top