Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН


НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА

Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 27 юни 2018 г. (сряда) от 16:00 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8.

Доклад на тема:

On stable reconstruction from Fourier coefficients

ще изнесе акад. Сергей Конягин от Математическия институт „Владимир Стеклов” – Москва, при Руската академия на науките.

Поканват се всички интересуващи се.

Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов

Резюме. B. Adcock, A. S. Hansen and A. Shadrin proved that any stable method for recovering high-order accuracy from the first m Fourier coefficients of an analytic and nonperiodic function can converge at best root-exponentially fast in m. Any method with faster convergence must also be unstable, and in particular, exponential convergence implies exponential ill-conditioning. Shadrin asked about possible benefit if we take m arbitrary Fourier coefficients. We show that this cannot improve the convergence of stable methods for recovering. However, we can hope to have exponential convergence with polynomial ill-conditioning.