Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН


НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА

Извънредна сбирка на Националния колоквиум по математика ще се състои на 25 юни 2018 г. (понеделник) от 16:00 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8.

Доклад на тема:

On Kobayashi’s conjecture for K3 surfaces and hyperkaehler manifolds

ще изнесе Людмила Каменова Каменова, Stony Brook University, USA.

Поканват се всички интересуващи се.

Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов

Резюме. The Kobayashi pseudometric on a complex manifold M is the maximal pseudometric such that any holomorphic map from the Poincare disk to M is distance-decreasing. Kobayashi conjectured that this pseudometric vanishes on Calabi-Yau manifolds. Using ergodicity of complex structures, we prove this conjecture for all K3 surfaces and for most classes of hyperkaehler manifolds. This is a joint work with S. Lu and M. Verbitsky.