Зарежда Събития
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН


НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА
​Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 15 февруари 2023 г. (сряда)  от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ – БАН. Доклад на тема:

Хипотезата на Голдберг

ще изнесе акад. Олег Мушкаров,
Институт по матем​атика и информатика, Българска академия на науките.

​Резюме: През 1969 г. С. Голдберг изказва хипотезата, че всяка Айнщайнова симплектична структура върху компактно многообразие е Келер-Айнщайнова. Тази хипотеза все още не е доказана и в доклада ще бъде направен обзор на най-важните резултати в тази насока. Ще бъдат разгледани и някои свързани отворени въпроси, които дават нови насоки за развитие на почти Ермитовата геометрия.
Сбирката се посвещава на:
50-годишнината на Националния колоквиум по математика
125-годишнината на Съюза на математиците в България
Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие 2022/2023
Go to Top