Зарежда Събития

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН


НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА

Сто и шестдесетата сбирка на Колоквиума ще се състои хибридно

на 16 ноември 2022 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ – БАН.

Доклад на тема:

Контрапримери, парадокси и сюрпризи в математиката

ще изнесе Йордан Стоянов,
Институт по математика и информатика, Българска академия на науките
и Shandong University, Jinan, P. R. China
.

Поканват сe всички интересуващи се.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81214695960?pwd=cml0Yi9sYmRacUhERXdnQVhCWC9Tdz09

Meeting ID: 812 1469 5960
Passcode: 187153

Абстракт: Във всяка област от математиката се изучават специфични обекти и съгласно приети правила се изгражда теория, доказват се твърдения, теореми, леми, дават се примери. Има обаче още една група от твърдения, да я наречем CPS (контрапримери, парадокси, сюрпризи). Те се „раждат“ като отговори на нетривиални въпроси, поставяни от активни математици, или при доказване/опровергаване на хипотези. Често отговори се намират след години на упорити опити. CPS има във всяка област от математиката, но има и нерешени/отворени въпроси, т.е. предизвикателства за опитни и за млади.

Ще представя с подробности няколко конкретни твърдения от типа CPS, за които е възможно в един кратък доклад да се дадат аргументи, показващи ясно какво е контрапример, парадокс или сюрприз, каква е специфичната разлика между тях, и защо те са важни и интересни. Ще включа твърдения, свързани с имената на Вайерщрас, Тагаки, Риман, Лебег, Колмогоров, Дьедоне, Мотцкин, Матиясевич, Крылов-Еванс.

Ще стане ясно, че това са уникални резултати и епизоди, изиграли ключова роля за прогреса в една или друга област от математиката. Надявам се да има поне нещо ново, полезно и интересно за всеки, който присъства на доклада. Подходът да се търсят, намират и използват твърдения от типа CPS води до богатство на теорията и е особено важен за тези, които изучават математика, и разбира се, за тези, които я преподават, и то на всички нива.

Ще покажа библиографски данни за всички излезли досега книги от групата CPS, ще дам информация за ново международно списание с такава насоченост.

Този доклад може да се разглежда във връзка със следните важни поводи: ИМИ – БАН вече е на 75 години, в настоящата сграда сме от 50 години, а 2022 г. е обявена от ООН като Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top