Зарежда Събития

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН


НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА

Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 4 декември 2019 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8.

Доклад на тема:

Псевдодиференциални оператори и приложения в теорията на граничните задачи, анализа и теория на числата

ще изнесе акад. Петър Попиванов, Институт по математика и информатика, БАН..

Поканват се всички интересуващи се.

Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов

Резюме

Go to Top