Зарежда Събития
Международна конференция
“Trends in Combinatorial Ring Theory”
20-24 септември 2021, ИМИ-БАН, София, България
 
Международната конференция Trends in Combinatorial Ring Theory” се организира съвместно от ИМИ-БАН, Института по математика, статистика и научни изчисления в Университета в Кампинас, Бразилия и Мемориалния университет на Нюфаундленд, Канада, по повод 70-годишнината на академик Веселин Дренски.
Конференцията ще се проведе хибридно като част от докладите ще бъдат изнесени онлайн чрез платформата ZOOM и част ще бъдат изнесени присъствено в ИМИ-БАН. Основните теми на конференцията включват: Комбинаторна и изчислителна теория на пръстените, Теория на групите, Теория на PI-алгебрите, Комутативна и некомутативна теория на инвариантите, Алгебри и супералгебри на Ли и Йордан, Матрични алгебри.
 
Предвижда се и издаването на специален том в Turkish Journal of Mathematics, посветен на Веселин Дренски.
 
Повече информация за конференцията и за специалния том можете да откриете на сайта на конференцията:
Go to Top