Зарежда Събития

 Девети конгрес на Световната федерация на националните математически състезания

19 – 25 юли 2022 г., София, България

Деветият конгрес на Световната федерация на националните математически състезания (WFNMC) ще се проведе в София от 19 до 25 юли 2022 г.

Институтът по математика и информатика на БАН е съорганизатор и домакин на Конгреса.

Програмата на конгреса включва доклади, семинари, работилници, миникурсове, сесии със съставяне на задачи, пленарни доклади и други събития. Голяма част от работата на Конгреса ще бъде съсредоточена върху следните теми:

  • Изграждане на връзки между изследователски математически проблеми и състезателни задачи;
  • Създаване и решаване на задачи;
  • Състезания по света;
  • Приложения на технологиите в състезанията по математика.

Желаещите могат да изпращат предложения за доклади, семинари, миникурсове, постери и друго математическо съдържание, включващи заглавие, имена на авторите или организаторите и кратко ясно описание.

Крайният срок за изпращане на абстракти на доклади е 31 март 2022 г.

Абстрактите и предложенията се изпращат по електронна поща до председателя на Програмния комитет на WFNMC Роберт Геретшлегер (robert@rgeretschlaeger.com) и до Президента на WFNMC проф. Кирил Банков (kbankov@fmi.uni-sofia.bg) до 31 март 2022 г.

До 1 април 2022 г. участниците може да изпращат също оригинални задачи от състезания и математически загадки, заедно с решения и кратък анализ защо конкретната задача се е сторила на автора ѝ интересна, полезна или стимулираща. Програмният комитет възнамерява да организира сесия за съставяне на задачи и да включи глава със задачи в сборника с доклади от Конгреса.

Шаблон за абстракти (docx)

Важни дати
Срок за ранна регистрация: 30 април 2022 г.
Срок за късна регистрация: 19 юни 2022 г.
Изпращане на абстракти: 31 март 2022 г.

За допълнителна и актуална информация вижте сайта на Конгреса:
http://www.math.bas.bg/omi/wfnmc9/

Go to Top