Зарежда Събития

Девета международна конференция

New trends in the applications of differential equations in sciences (NTADES2022)

Деветата международна конференция New trends in the applications of differential equations in sciences (NTADES2022) ще се проведе от 14-17 Юни 2022 г. в гр. Созопол, България. Тя са провежда в сътрудничество със Society of Industrial and Applied Mathematics (SIAM). Основните теми на конференцията са: Приложения в Математическата физика; Приложения в Нелинейни Вълни; Приложения във Финансовата математика; Приложения в Механиката; Приложения в дробния анализ; Приложения в Биологията; Приложения в Невронаукките. Повече информация може да се намери на сайта на конференцията www.ntades.eu

Трудовете на конференцията ще бъдат публикувани в American Institute of Physics Conference Proceedings (https://www.aip.org/), които се реферират в световните научни бази данни и имат Scopus Journal Rang.

Go to Top